Hlavní Jiný Barbara A. Black

Barbara A. Black

  • George Welwood Murray profesor Emerita právní historie
  • Emeriti
Vzdělání

Ph.D., Yale University, 1975
LL.B., Columbia Law School, 1955
B.A., Brooklyn College, 1953

Barbara Aronstein Black je profesorkou Emerity pro právní historii George Welwood Murray a děkankou Emerita na Právnické fakultě Kolumbie.

V roce 1955 absolvovala Právnickou fakultu na Právnické fakultě ve škole v letech 1955 až 1956. V roce 1965 zahájila doktorský studijní program v oboru historie, specializující se na anglo-americké právní dějiny, na Yale University a působila jako lektorka a lektorka historie při dokončování postgraduálního studia. Po získání titulu Ph.D. se Black stala asistentkou historie na Yale. V roce 1979 byla jmenována docentkou práva. Black byla hostující lektorkou na Harvardské právnické fakultě v roce 1978 a na fakultu právnické fakulty nastoupila v roce 1984. V letech 1986 až 1991 působila jako děkanka právnické fakulty.

Black působila jako prezidentka Americké společnosti pro právní dějiny v letech 1986 až 1987 a v letech 1988 až 1989. Byla členkou Selden Society, Massachusetts Historical Society, American Academy of Arts & Sciences, American Philosophical Society a etická komise státu New York. V letech 1992 až 1998 byla také členkou správní rady New York Law School. Black je emeritou správce Historické společnosti Nejvyššího soudu. Je také členkou Italské akademie pro pokročilá studia v Americe na Kolumbijské univerzitě a Stálé poradní rady pro projekt Jay Papers na Kolumbijské univerzitě. Její publikace jsou zaměřeny na právní historii a smlouvy.

Zatímco na právnické škole, Black byl redaktorem Columbia Law Review . Je držitelkou čestných titulů na Brooklyn College, Marymount Manhattan College, Osgoode Hall, The College of New Rochelle, New York Law School, Smith College, Vermont Law School a Georgetown University Law Center.

Zajímavé Články