Hlavní Jiný Knihy

Knihy

Datum hospody 2012
ISBN 9788842059929
Stránky 619
Odkaz na vydavatele

Svobodný a rovný. Ovládněte individualistickou ideologii

Nadia Urbinati
Nakladatelství Laterza

Vztah mezi svobodou a rovností je klíčovým tematickým uzlem pro pochopení smyslu individualismu v moderní demokracii a nezaměňování smyslu osobní nezávislosti se sobectvím a lhostejností k osudu společnosti.

Modernita jako kultura individuality (a tedy i práv) a moderna jako ekonomický a technický individualismus moci: tato dichotomie byla počátkem zrodu demokracie počínaje 17. – 18. Stoletím. Kritika individualismu se také stala komplexem, jehož opakem není jen cetuální a anti-moderní společnost.

Demokratický individualismus je nejkoherentnější alternativou k individualistické ideologii, protože se jedná o politickou a morální kulturu úcty k osobě, jejím právům a jeho základní rovnosti. Jeho opakem není jen svět strukturovaný hierarchiemi, ale také způsob, jak pojmout moderní společnost jako doménu soukromého. Individualismus neznamená konec politiky, nýbrž způsob koncipování veřejné sféry jako místa, kde jsou vytvářena práva, pravidla a instituce, aby bylo možné sdílet společné zboží a naučit se respektovat jeden druhého, když se zájmy a myšlenky rozcházejí, aniž by hledaly nebo únik z politiky, ani její podřízenost přáním a vášním soukromého sektoru.

Zajímavé Články