Hlavní Jiný Časté dotazy k mezinárodním studiím

Časté dotazy k mezinárodním studiím

Odchozí

Columbia Law School Students Planning International Study

Kliknutím na téma níže přejdete do této sekce:

Kliknutím otevřete Plánování

Jak se studium v ​​zahraničí liší v administrativním kontextu?

Columbia Law School nabízí studentům možnost studovat v zahraničí jako studenti, kteří jsou plně ponořeni do vzdělávacího programu, který je strukturován, spravován a vyučován v jiné právní vzdělávací kultuře. Věříme, že hodnota tohoto přístupu je zřejmá, měli byste si však být vědomi potenciálních nákladů.

co je stav daca

Zatímco každý zámořský partner byl prověřen jako splňující vysoké vysoké akademické standardy Kolumbie, jen málo škol mimo USA je schopno čerpat z podobné hloubky administrativních zdrojů. Studenti, kteří studují v zahraničí, by tedy měli předjímat obohacující intelektuální zkušenost, ale také byrokratické a kulturní výzvy, které mohou překonat ty, které se obvykle nacházejí v právním vzdělávacím kontextu USA. Studentům, kteří nikdy studovali nebo nežili v zahraničí, se důrazně doporučuje, aby před podáním přihlášky diskutovali o těchto otázkách s Úřadem pro mezinárodní programy.

Mohou studenti přestoupit studovat do zahraničí?

Přestupující studenti mohou studovat v zahraničí jeden semestr, ale nemohou se přihlásit do duálních studijních programů, které znamenají strávit celý 3L rok v zahraničí.

Poté, co jste přijati na studijní pobyt v zahraničí, musíte požádat matriku, abyste odjeli na semestr do zahraničí. Zašlete krátký e-mail na adresu Úřad registračních služeb s vysvětlením, do kterého programu jste byli přijati a proč se ho chcete zúčastnit. Ve většině případů jsou tyto petice vyhověny. Kancelář registrátora obvykle doporučí, abyste během svého pobytu v Kolumbii absolvovali potřebné kurzy černého dopisu a před odjezdem do zahraničí si promluvili s Office of Career Services nebo Social Justice Initiatives.

Jak je pravděpodobné, že budu přijat do svého vybraného programu? Existuje na studenty omezení pro různé programy?

Historicky se většina uchazečů mohla účastnit svého programu první nebo druhé volby. Mnoho programů je omezeno na dva nebo tři nominované ročně.

Programy Global Alliance jsou navrženy tak, aby pojaly větší počet studentů. Oxfordská globální aliance může trvat maximálně pět; Amsterdamská globální aliance může trvat osm; Pařížská globální aliance může trvat 16. U programů s čekacími listinami obvykle dochází k určitému pohybu. Zda se však seznam vymaže, bude nakonec záviset na počtu uchazečů o konkrétní program v daném roce.

Musím ke studiu v zahraničí mluvit jazykem hostitelské země?

Některé programy vyžadují jazykovou plynulost, např. pro Paris I / Sorbonne musíte mluvit francouzsky. V Buenos Aires musíte mluvit španělsky. Na mnoha místech můžete studovat plně v angličtině, např. Amsterdam, ILF (Frankfurt), Lucembursko, Bucerius (Hamburk), CEU (Budapešť), Beida (Peking), Hitotsubashi (Japonsko), ESADE (Barcelona), Sciences Po (Paříž) atd.

Ovlivní studium v ​​zahraničí mou dráhu kariéry ve veřejném zájmu?

Studium v ​​zahraničí bylo velmi přínosné pro mnoho studentů, kteří uvažují o kariéře ve veřejném zájmu. Může to však být v rozporu s absolvováním klinik, stáží nebo jiných kurzů - nebo pro bono -, které si zaměstnavatelé ve veřejném zájmu cení. Načasování zámořské studie může také představovat konflikty v plánování, pokud jde o kalendáře pro nábor zaměstnanců ve veřejném zájmu. Konzultujte s iniciativami sociální spravedlnosti a dozvíte se více.

Kliknutím otevřete Přihlašování

Měl bych zahrnout druhý výběr programu?

Pokud máte, měli byste absolutně uvést druhou možnost; nijak ti to neublíží. Vždy se vás pokusíme umístit do umístění první volby a pokud nedostanete místo, počkáme na vás. Žádáme studenty, kteří jsou vybráni do programu, aby nám co nejdříve oznámili, zda si přejí zaujmout místo nebo stáhnout své přihlášky, a to jak z administrativních důvodů, tak z důvodu zdvořilosti všem spolužákům na pořadníku.

Co je požadováno pro osobní prohlášení?

Osobní prohlášení by mělo popisovat vaše akademické, profesní a / nebo osobní zájmy a to, jak si představujete studium v ​​zahraničí. Prohlášení by mělo být dvojité a nemělo by mít více než dvě stránky. Neváhejte napsat samostatný odstavec o své první, druhé a třetí volbě.

Co je požadováno pro doporučení fakulty?

Jakmile zadáte jméno profesora v sekci doporučení v žádosti, osoba, kterou jste označili jako svého doporučujícího, obdrží od systému e-mail s žádostí o zaškrtnutí: a) velmi doporučuji, b) doporučuji, c) ne vím dost dobře na to doporučit, nebo d) nedoporučuji.

Doporučuje se také, aby neváhejte učinit jakékoli další komentáře týkající se studenta. Většina doporučovatelů tam napíše několik řádků (např. O tom, jak to vědí a proč vás doporučují). Obzvláště se doporučuje, aby váš doporučující navrhl několik řádků pro konkurenceschopnější programy.

Jsou doporučení stejná Termín 1. března jako zbytek žádosti?

Před koncem období pro podávání přihlášek musíte do online žádosti, která má být předložena, uvést jméno profesora / doporučujícího. Když profesor obdrží e-mail z našeho systému, musí učinit další krok a odeslat formulář, který obdrží. Pokud profesoři neodpoví včas, bude Úřad mezinárodních programů následovat připomenutí. I když studenti nebudou za pozdní podání penalizováni, měli byste požádat včas, abyste se vyhnuli zpoždění rozhodovacího procesu.

Které programy mají společné nebo předpoklady?

 • Pre nebo základní předpoklad: Amsterodamská globální aliance v mezinárodním trestním právu - L6269: Mezinárodní právo (nebo L6183: USA a mezinárodní právní systém ). Poznámka: Mezinárodní právo může být přijato v Amsterdamu, ale bez dalšího úvěru. U studentů, kteří podávají žádosti během února 2021 a později, Mezinárodní zákon bude nezbytným předpokladem pro Amsterodamskou globální alianci, ale může být stále považován za předpoklad pro studenty na výměnném pobytu v Amsterdamu.
 • Prerekvizity: Pařížská globální aliance v oblasti globálního obchodního práva a správy - L6231: Korporace; L6269: Mezinárodní právo (nebo L6183: USA a mezinárodní právní systém). Tyto kurzy lze absolvovat kdykoli před pařížským semestrem.
 • Prerekvizity: Oxfordská globální aliance v oblasti práva a financí - L6231: Korporace; L6423: Nařízení o cenných papírech; L6232: Podnikové finance; L6202: Advanced Corporate Law: Fúze a akvizice (obvykle nabízeny během jarního semestru a někdy nedostupné na podzim; uchazeči by si měli v ideálním případě naplánovat přijetí L6202 na jaře roku 2L). Kurzy lze absolvovat kdykoli před Oxfordským semestrem.
  • Nemůžeme zaručit, že během podzimu 3L ročníku nebude nabízen žádný konkrétní kurz, takže studenti by se v ideálním případě měli snažit absolvovat tři až čtyři z těchto kurzů do konce 2L ročníku. Pamatuj si to Korporace je obecně předpokladem nebo základním předpokladem pro ostatní předpoklady.
 • Duální studijní programy nemají žádné předpoklady, ale studenti musí splňovat všechny požadavky na titul J.D., aby se mohli účastnit těchto nebo jakýchkoli jiných studijních programů v zahraničí.

Jak mám ukázat na aplikaci, kterou jsem vzal nebo v současné době absolvuji předpokladovou třídu?

Aplikace se zeptá, zda jste si vzali každý předpoklad nebo základní předpoklad. Označte Ano u otázky, pouze pokud máte buď c omlet kurz nebo jsou aktuálně zaregistrováno v průběhu. Pokud plánujete absolvovat kurz v budoucím semestru, označte Ne, abychom vám mohli tyto informace připomenout, abyste v budoucnu absolvovali chybějící kurzy.

Kliknutím otevřete Náklady

Budu i nadále platit školné a poplatky Kolumbii během studia v zahraničí?

rav v st paul

Ano. Studenti Kolumbie, kteří se účastní studijních programů v zahraničí, budou nadále platit školné v Kolumbii, stejně jako poplatky za zdravotní služby a (kromě výjimek) zdravotní pojištění. Většina ostatních poplatků na akademické půdě, včetně poplatků za aktivity studentů a univerzitních zařízení, je během studia v zahraničí prominuta. Vaše školné v Kolumbii platí také za administrativní služby poskytované Úřadem pro mezinárodní programy na podporu individuálního studia v zahraničí a správu více než dvou desítek institucionálních partnerství.

Všichni studenti, kteří se účastní studijních programů v zahraničí, budou společnosti Columbia Health nadále účtováni poplatek za zdraví a související služby. Poplatek platí za řadu podpůrných služeb Columbia Health pro studenty studující v zahraničí, včetně telefonického přístupu k poradenství v oblasti duševního zdraví a služeb v oblasti reakce na sexuální násilí; a administrativní pomoc se zajištěním lékařské péče, evakuací a repatriací podle potřeby.

Jak je finanční pomoc ovlivněna studiem v zahraničí?

Studenti v jednoročním nebo jednoročním studijním programu v zahraničí mají stejné školné a mají stejný studentský rozpočet, jako kdyby studovali na Kolumbii, takže jejich finanční pomoc není ovlivněna.

Výše institucionální podpory (grantu nebo půjčky) pro studenty účastnící se jednorázového nebo ročního studijního pobytu v zahraničí se nijak neupravuje. Studenti, kteří potřebují další výpůjčky z úvěrových úvěrových programů k pokrytí vyšších životních nákladů, by měli napsat na úřad finanční pomoci a požádat o formulář žádosti o úpravu rozpočtu. Bude vynaloženo veškeré úsilí, aby vyhovělo přiměřeným požadavkům, které jsou zdokumentovány.

Další informace o tomto tématu naleznete ve formuláři Finance a finanční pomoc studentům Columbia Law School J.D., kteří se účastní studijních programů v zahraničí. Všichni studenti jsou povinni si tento formulář přečíst a podepsat před účastí na studijních programech v zahraničí.

Za jaké další náklady budu odpovědný?

Jste zodpovědní za životní náklady v zahraničí, včetně cestování do zahraničí a ze zahraničí, nákladů na bydlení, stravu, veřejné služby, zábavu, náklady na tisk a povolení k pobytu. Navštivte Úřad mezinárodních programů a podívejte se na ukázky životních nákladů v různých zahraničních institucích.

Kliknutím otevřete Zdravotní pojištění

Je možné prominout poplatky za zdravotní pojištění Columbia během studia v zahraničí?

Můžete požádat o prominutí jinak povinných poplatků za zdravotní pojištění Columbia předložením dokladu o adekvátním alternativním krytí pro celý rok (i když studujete pouze semestr v zahraničí) úřadu Columbia University Insurance and Immunization Compliance Office. Prominutí se obvykle neposkytuje pouze na jeden semestr. Bez ohledu na to, zda je udělena výjimka, politika univerzity vyžaduje, aby všichni studenti i nadále odpovídali za placení poplatků za zdravotní a související služby v zahraničí.

Účastníci plánů zdravotního pojištění v Kolumbii budou muset zaplatit z kapsy za lékařské služby, včetně rutinních lékařských a odborných návštěv, a předložit potvrzení spolu s podrobným účtem společnosti Aetna Student Health k úhradě. Pokud jste zařazeni do plánu jiného než Kolumbie, budete pravděpodobně povinni hlásit lékařské mimořádné události a náklady na léčbu vzniklé v mezinárodním měřítku do vašeho plánu zdravotního pojištění, s následnými žádostmi o zaslání žádosti podle potřeby neprodleně.

Ve všech případech se před cestou připravte na kontrolu požadavků na podávání zpráv a ustanovení o úhradě konkrétního plánu zdravotního pojištění.

Kromě jakéhokoli jiného možného krytí mohou některé partnerské školy (např. Amsterdam, Paříž 1 a Sciences Po) vyžadovat doklad o určitém konkrétně definovaném mezinárodním krytí nebo připojištění. Podrobnosti najdete na jednotlivých stránkách programu.

Kliknutím otevřete Příprava na studium v ​​zahraničí

Jak mohu požádat o studentské vízum / povolení k pobytu?

Všichni účastníci musí splňovat požadavky studentských víz hostitelské země a měli by být držiteli cestovního pasu po dobu šesti měsíců po počáteční cestě. Konkrétní postupy podávání žádostí se liší podle země a národnosti.

Mimo USA občané by měli zkontrolovat aktuální vízovou povinnost a poskytnout jim čas navíc; v některých případech může vízový proces, který se na ně vztahuje, trvat déle než u občanů USA.

Okamžitě po obdržení vašeho oficiálního akceptačního dopisu začněte s procesem podávání žádostí o víza, protože může být vyžadováno jmenování víz a sloty se rychle zaplní. Odložení úkolu naplánovat si schůzku by vám mohlo zabránit v tom, abyste obdrželi vízum včas, abyste se mohli přihlásit na kurzy v zahraničí. Pokud nemůžete studovat v zahraničí a neučinili jste včasná registrace do Kolumbie, možná budete muset vzít volno.

Jak získám osvědčení / kartu o zdravotním pojištění, pokud je pro moje vízum vyžadováno?

Studenti s plánem Columbia by měli zavolat na linku zákaznických služeb na Aetna Student Health 800-859-8471. Požádají o některé základní informace, jako je identifikační číslo pojištění, datum narození, adresa a důvod k získání osvědčení (např. Vízová způsobilost). Certifikáty lze faxem nebo poštou odeslat zdarma do sedmi až deseti pracovních dnů.

Studenti, kteří nemají plán Columbia, si musí pomocí svého vlastního pojistného plánu ověřit, zda v zahraničí splňují kritéria zahraniční školy nebo vlády pro krytí či nikoli.

Mohu se během dvou semestrů na Columbia Law School účastnit dvou různých semestrů v zahraničí?

Ne. Kredit na dva semestry v zahraničí můžete získat, pouze pokud se účastníte některého z našich duálních studijních programů, což znamená strávit oba semestry 3L roku v Londýně, Paříži nebo Frankfurtu.

Mohu se zúčastnit externí stáže, pokud studuji semestr v zahraničí?

Windows 8.1 Enterprise iso

Ano. Můžete se přihlásit a máte povolení se účastnit, pokud bude přijata. Ujistěte se, že splňujete všechny požadavky na vzdělání, jako vždy.

Kliknutím otevřete Bydlení

Mohu pronajmout své bydlení v Kolumbii, když jedu do zahraničí?
Máte povoleno pronajmout své bydlení v Kolumbii, pokud jste na programu schváleném Kolumbií a nejste v posledním semestru v Kolumbii - tj. pokud jste během podzimního semestru 3L v zahraničí nebo jsou 2L pryč buď semestr. Budete muset vyplnit podnájmy a získat podpis od kontaktní osoby pro bydlení na právnické škole ve Student Services.

Máme mnoho mezinárodních výměnných studentů, kteří přicházejí na Columbia Law School, zejména na podzim. Těší se, až najdou pohodlné a cenově dostupné bydlení, a rádi vás kontaktujeme. Každý rok mnoho příchozích výměnných studentů pronajímá ubytování Columbia od studentů Columbia Law School, kteří odcházejí na semestr do zahraničí.

Výjimka: V některých případech mohou absolvující studenti právnických fakult bydlení (nikoli Columbia University Housing) v jarním semestru podnájem, pokud se zaváží zůstat ve svých jednotkách a po ukončení studia studovat na advokátní zkoušku.

Pokud studuji v zahraničí v posledním semestru před maturitou, mohu si svoji jednotku pronajmout?
Ne. Studenti v posledním semestru musí svoji bytovou jednotku v Kolumbii úplně opustit. Studenti musí o svém plánu informovat 30 dnů předem a za nájem budou odpovědní pouze do dne, kdy se odstěhují a vrátí klíče. Studenti, kteří odjíždějí na jaře do zahraničí, musí své byty vyklidit do 31. prosince, aby se vyhnuli platbě poplatku za následující semestr.

Pokud na jaře odjedu do zahraničí, mohu se vrátit do bydlení na Právnické fakultě a studovat ve státní bary?
Studentům 3L bohužel není dovoleno ponechat si na jaře své byty, aby se mohli vrátit na bydlení u státní advokátní zkoušky. Studenti Oxfordské globální aliance, jejichž program končí v březnu, se mohou rozhodnout, že si ponechají nebo se vzdají svého bydlení, a mohou požádat o pobyt v ubytovacím zařízení pro studium barů, ale nemají povolení podnájmu v zahraničí.

Kliknutím otevřete Pomocné služby

Budu mít přístup k nouzové pomoci?

Univerzita zůstala Mezinárodní SOS (ISOS) poskytovat celosvětovou cestovní pohotovostní lékařskou pomoc zahrnující lékařské a evakuační krytí pro fakulty, zaměstnance a studenty v zahraničí na cestách souvisejících s Kolumbií. Lze také kontaktovat ISOS, který vám pomůže najít pohodlnou a vhodnou péči v těsné blízkosti vašeho místa.

Jaké služby podpory duševního zdraví jsou k dispozici?

Za účelem lepší podpory potřeb duševního zdraví poboček Columbia University v zahraničí nabízí University dvě další služby od ISOS: Enhanced Emotional Support a LiveChat.

 • Vylepšená emoční podpora umožňuje cestujícím v Kolumbii až pět bezplatných poradenských setkání (na cestu) s certifikovaným odborníkem na duševní zdraví v zahraničí. Tyto relace se mohou konat prostřednictvím telefonu, Skypu nebo - pokud jsou k dispozici - osobně podle vašeho výběru. Přístup k této nabídce je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu zavoláním na vyhrazenou scholastickou linku ISOS na čísle +1 215 942 8474. U studentů, kteří poskytli souhlas, bude kontinuita péče s poradenskou a psychologickou službou (CPS) koordinována, až se student vrátí do areálu.
 • LiveChat umožňuje pobočkám společnosti Columbia, které si stáhly aplikaci ISOS Assistance (k dispozici na platformách Apple, Android a Windows), chatovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu se zástupcem ISOS ohledně jakýchkoli zdravotních, bezpečnostních nebo bezpečnostních problémů, které mohou nastat. Protože LiveChat lze použít prostřednictvím signálu Wi-Fi, nevznikají žádné poplatky za data ani roaming.
Kliknutím otevřete Ubytování se zdravotním postižením

Jaké ubytování s postižením je k dispozici?

Columbia Law School nenabízí vlastní studijní kurzy v zámoří, ale spíše umisťuje studenty do stálých akademických programů spravovaných partnerskými školami. Mezinárodní standardy pro kvalifikaci zdravotního postižení a související ubytování se mohou lišit podle partnerské školy nebo města / země. V některých programech může chybět mnoho standardních ubytování se zdravotním postižením, které najdete v Kolumbii a v celých Spojených státech. Studenti se vyzývají, aby se poradili s Kanceláří mezinárodních programů o podmínkách na konkrétních školách a možnosti požádat o přiměřené ubytování (např. fyzická přístupnost a delší čas na zkouškách) pro dokumentovaná postižení. Je důležité, aby studenti, kteří takové ubytování vyžadují, kontaktovali zahraniční instituci několik měsíců před cestou do zahraničí.

Kliknutím otevřete Akademici

Proč LawNet zobrazuje pouze 10 kreditů za můj semestr v zahraničí?

Dokud nebudeme mít váš konečný harmonogram, budou studenti v semestrálních zahraničních programech zaregistrováni po 10 bodech v LawNet jako zástupný symbol. Skutečný počet kreditů, které za semestr obdržíte, může být více či méně. Jakmile budeme mít informace o kurzech studentů, určíme ekvivalentní počet kreditů na Právnické škole a odpovídajícím způsobem aktualizujeme LawNet.

Kolik kreditů mohu vydělat v zahraničí?

Obecně platí, že studenti v zahraničí berou ekvivalent 11-13 kreditů. Maximální počet kreditů CLS, které lze v semestru převést, je ekvivalent 13. Přijetí kreditu z kurzu absolvovaného na zahraniční škole je podmíněno rozhodnutím, že splňuje požadavky Columbia Law School.

Studenti občas přijmou ekvivalent devíti nebo 10 kreditů v zahraničí a splní svůj minimální kreditový požadavek pod dohledem výzkumu s profesorem z Kolumbie nebo prací v časopise v zahraničí.

obsahová analýza kvalitativní výzkum

Obecně platí, že Columbia Law School neposkytuje úvěr J.D. na kliniky, stáže v terénu a další programy zkušenostního učení prováděné v rámci studijního programu v zahraničí. Kurzy absolvované v zahraničí se nemusí započítávat do ocenění Kent nebo Stone. Studenti, kteří jsou na semestr v zahraničí, mají nárok na vyznamenání, pouze pokud si během daného akademického roku zaregistrovali alespoň 15 klasifikovaných kreditů na Právnické fakultě.

Účastníci aliance v Paříži a Amsterdamu získají 12 kreditů CLS. Účastníci Oxfordu získají devět kreditů CLS za pevně stanovený harmonogram a musí také napsat 2-3 kreditní supervizní práci s profesorem z Kolumbie. London LL.M. Účastníci získají 18 kreditů CLS za rok a k dosažení 21 kreditů CLS vyžadují tříkreditový výzkumný příspěvek. Účastníci programu Sciences Po Dual Degree získají za rok 21 kreditů CLS.

Poznámka: Účastníci duálního studijního programu Paříž 1 a Frankfurt (ILF) obdrží za roční studium 20 kreditů. Potenciální účastníci by měli mluvit s OIP o tom, jak získat další požadovaný kredit.

Jak se mezinárodní kredity převádějí na kredity na Právnické fakultě?

The Law School uděluje kredit J.D. za zámořské studium způsobem, který je v souladu s normou ABA Standard 310 (Stanovení hodin kreditů za práci v kurzu). Vzhledem k rozdílům v politikách souvisejících s úvěry mezi různými národními vzdělávacími systémy musí OIP rozhodovat o převodu úvěru případ od případu. Obecně platí, že obvykle vyžadujeme přibližně 14-15 hodin času ve třídě, z nichž každá je podporována přibližně dvěma hodinami práce mimo učebnu pro každý kredit aplikovaný na J.D.

Všechny kurzy přijímané k zápočtu v zahraničí musí být předem schváleny OIP. Studenti jsou zodpovědní za zasílání následujících informací na adresu[chráněno e-mailem]jakmile registrace na partnerské škole nebo přidání / zrušení kurzu umožní:

 • Seznam kurzů, pro které se chcete zaregistrovat
 • Počet zahraničních kreditů udělených partnerskou školou pro každý kurz
 • Počet minut v učebně na třídu pro každý kurz
 • Počet seminářů během semestru pro každý kurz
 • Výpočet počtu lekcí za semestr pro každou třídu vynásobený počtem minut na relaci a výpočet celkových minut ve třídě pro každou třídu

Všechny navrhované následné změny kurzu musí být okamžitě nahlášeny OIP ke schválení.

Možná nebudete muset přidat kurzy nebo napsat další kontrolovaný výzkum s profesorem práva Columbia, pokud nemůžete jinak získat souhlas k převodu dostatečných kreditů na J.D.

Poznámka: Je možné, že váš navrhovaný výběr kurzu nemusí být schválen OIP, takže musíte věnovat dostatek času provedení nezbytných změn. Žádný kredit nebude udělen za kurzy, které nejsou způsobilé ke schválení (např. Jazykové studium) nebo které jsou nabízeny mimo právnickou fakultu partnerské školy (např. Na obchodní škole).

Mohu získat kredit za jazykové kurzy v zahraničí?

Ne. Třídy mimo právo absolvované v zahraničí se do titulu J.D. nepočítají.

Je školní docházka povinná na zahraničních školách?

Tato politika závisí na škole. Na některých místech je docházka povinná k získání kreditu ze zahraniční školy. Například na některých pařížských školách může vést k neúspěchu v kurzu více než dvě absence. Žádný zahraniční úvěr by neznamenal žádný úvěr společnosti Columbia. Očekává se, že navštěvujete kurzy, budete se řídit pravidly partnerské školy a v zahraničí budete dobře reprezentovat právnickou školu Columbia Law School.

Objeví se na mém přepisu právnické fakulty známky ze zahraničí?

Obdržíte přepisy známek z partnerské právnické školy. Známky získané v zahraničí nebudou uvedeny ve vašich přepisech z Kolumbie; přepis z Kolumbie bude uvádět pouze počet kreditů získaných v rámci mezinárodního studijního programu v zahraničí.

Columbia však udělí pouze - a přepis Columbia bude odrážet - pouze kredit za schválené kurzy, které absolvujete ekvivalentem stupně C nebo vyššího. Studenti obecně nesmějí studovat v zahraničí na základě úspěšného / neúspěšného studia.

Mohu splnit svůj požadavek pro bono v zahraničí?

Ano. S předchozím souhlasem SJI je možné vykonávat pro bono práci v zahraničí nebo na dálku. Před zahájením projektu nezapomeňte získat toto schválení.

Mohu splnit svůj zážitkový požadavek v zahraničí?

Ne, vašich šest zážitkových kreditů musí být splněno, když jste v Kolumbii.

Mohu v zahraničí pokračovat v práci na deníku?

mohu cestovat na opt

Časopisy stanoví vlastní zásady týkající se toho, zda mohou studenti strávit semestr nebo rok mimo Kolumbii. Mnoho časopisů umožňuje studentům strávit semestr nebo rok v zahraničí a pracovat na dálku nebo získat úvěr v zahraničí, ale vždy je nejlepší se s nimi poradit. The Columbia Law Review umožňuje omezený počet členů studovat v zahraničí.

Jaké hodnocení svého studijního programu v zahraničí musím předložit?

Musíte odeslat hodnocení kurzu a programu. Hodnocení kurzu by mělo pro každou třídu činit přibližně půl až jednu stránku a mělo by zahrnovat konkrétní věci obsažené v kurzech a také poskytovat zpětnou vazbu o vašich dojmech z kurzů a profesorů celkově. Konečné hodnocení programu by mělo být co nejpodrobnější - čím více zpětné vazby, tím lépe. Účastníci duálního studijního programu musí předložit průběžné a závěrečné hodnocení programu.

Musím absolvovat nebo mít splněné požadavky na titul, abych mohl vykonat státní advokátní zkoušku?

Pravidla se liší podle státu, měli byste si to ověřit u úřadu registračních služeb a u sdružení advokátů vašeho konkrétního státu (o konkrétních časových rámcích pro další požadavky, jako jsou pro bono hodiny a test MPRE). V některých státech, včetně New Yorku, mohou studenti J.D. obvykle sedět v baru, pokud byly úspěšně splněny požadavky na titul, i když jim dosud nebyl udělen titul.

Potřebuji, aby moje zámořská právnická škola po složení státní advokátní zkoušky vyplnila certifikát právnické školy? Jak to udělám?

Po složení státní advokátní zkoušky budete muset nechat každou právnickou školu, kterou jste navštěvovali, včetně zahraničních právnických fakult, potvrdit vyplněním originálu Formuláře vysvědčení. Měli byste určit kontaktní osobu, které to můžete poslat. Pokud potřebujete pomoc s vyhledáním kontaktní osoby, informujte OIP. (Každá partnerská škola v zahraničí musí určit odpovědnou kontaktní osobu pro studenty Kolumbie, kteří se tam účastní programu.)


Zajímavé Články

Redakce Choice

Katharina Pistor
Katharina Pistor
Katharina Pistor je přední vědecká a spisovatelka v oblasti správy a řízení společností, peněz a financí, vlastnických práv a srovnávacího práva a právních institucí. Pistor je autorem nebo spoluautorem devíti knih. Její nejnovější kniha Kodex kapitálu: Jak zákon vytváří bohatství a nerovnost zkoumá, jak se aktiva, jako je půda, soukromý dluh, obchodní organizace nebo znalosti, transformují na kapitál prostřednictvím smluvního práva, vlastnických práv, zástavního práva a důvěry, korporátní a úpadkové právo. Kodex kapitálu byl časopisem Financial Times a Business Insider označen za jednu z nejlepších knih roku 2019. Pistor široce publikuje v právních a společenských vědních časopisech. Ve své nedávné eseji Od teritoriální k monetární suverenitě v časopise Journal of Theoretical Enquiries in Law (2017) tvrdila, že vzestup globálního peněžního systému znamená novou definici suverenity: kontrolu peněz. Působila v redakčních radách Journal of Institutional Economics, European Business Organization Law Review, American Journal of Comparative Law a Columbia Journal for European Law. Pistor je prominentním komentátorem kryptoměny a před Kongresem svědčil o nedostatečné regulační kontrole navrhovaných mezinárodních kryptoměn. Jako ředitel Centra pro globální právní transformaci řídí Pistor práci centra na vývoji výzkumných projektů a organizování konferencí, které zkoumají způsoby, kterými zákon utváří globální vztahy a jak naopak transformují zákon. Před nástupem na Columbia Law School v roce 2001 působil Pistor na pedagogických a výzkumných pozicích na Harvard Law School, Harvard University Kennedy School of Government a Max Planck Institute for Foreign and International Law v Hamburku. Působila jako hostující profesorka na Právnické fakultě University of Pennsylvania, New York University Law School, Frankfurt University, London School of Economics a Oxford University. Pistor je výzkumný pracovník v Centru pro výzkum hospodářské politiky a působil jako hlavní řešitel iniciativy Global Finance and Law Initiative (2011–2013) a člen představenstva (2011–2014) a 2019 člen European Corporate Governance. Ústav. V roce 2015 byla zvolena členkou Akademie věd Berlín-Brandenburg. V roce 2012 získala spolu s Martinem Hellwigem cenu Maxe Plancka za výzkum v oblasti mezinárodní finanční regulace a v roce 2014 získala cenu Allen & Overy za nejlepší pracovní dokument o právu Evropského institutu pro správu korporací. Je také příjemcem výzkumných grantů Institutu pro nové ekonomické myšlení a Národní vědecké nadace.
Programy
Programy
Sestavte si svoji sérii budoucích událostí
Sestavte si svoji sérii budoucích událostí
Letos v březnu pořádá Columbia University School of Professional Studies řadu multidisciplinárních rozhovorů, na kterých se mohou učitelé, odborníci a ...
Cílem nových rapových videí je zvýšit očkování proti COVID-19 v komunitách barev
Cílem nových rapových videí je zvýšit očkování proti COVID-19 v komunitách barev
Zahrnuje pět animovaných videí s oceněným rapperem oceněným Grammy Darryl DMC McDaniels z Run-DMC.
'La Bailarina' od Alumnuse Samuela Harwooda '19 promítání na Mezinárodním filmovém festivalu v New Yorku v roce 2021 (NYCIFF)
'La Bailarina' od Alumnuse Samuela Harwooda '19 promítání na Mezinárodním filmovém festivalu v New Yorku v roce 2021 (NYCIFF)
Film se zobrazuje jako součást výběru Narativní šortky.
Nina C. Young
Nina C. Young
Nina Young je asistentkou složení a ředitelkou Electronic Music Studios na Butler School of Music na University of Texas v Austinu. Dříve působila jako odborná asistentka na katedře umění na Rensselaer Polytechnic Institute. V roce 2016 absolvovala program DMA ve složení v Columbii. Před příchodem do Kolumbie Nina obdržela a
OnePlus 6T cena, specifikace, tapety, datum vydání, cena v Indii, USA
OnePlus 6T cena, specifikace, tapety, datum vydání, cena v Indii, USA
Cena OnePlus 6T v různých zemích, jako je Indie, USA, Kanada. 6,41palcový displej, optická AMOLED obrazovka, specifikace OnePlus 6T, datum vydání, baterie