Hlavní Jiný Vstup do vazby

Vstup do vazby

Související obsah

Nadcházející události propojení Propojení Specifické požadavky na program Zpětná vazba od studentů od studentů

Propojení je formální dohoda mezi programem Postbac Premed a lékařskou (nebo zubní) školou, která umožňuje vysoce kvalifikovaným studentům Postbac Premed se silným zájmem o školu urychlit proces podávání žádosti. Úspěšný žadatel o propojení by v následujícím akademickém roce maturoval na jedné ze 16 propojených škol, obvykle po dokončení orgo / bio roku.

Rozbalit vše Sbalit vše

Výhody a nevýhody

Studenti, kteří mají zájem o propojení, se vyzývají, aby zvážili výhody i nevýhody spojené s propojením.

Profesionálové

 • Umožňuje žadateli eliminovat skluz / rok podání žádosti
 • Umožňuje žadateli snížit náklady spojené s přihlášením na více lékařských fakult
 • Uchazeči rychle obdrží rozhodnutí o přijetí od lékařské školy, na kterou se přihlásili
 • Zajišťuje, aby přihláška uchazeče byla pečlivě a důkladně prostudována

Nevýhody

 • Omezuje výběr školy uchazeče na ty, s nimiž má Columbia dohody o propojení, a uchazeč může požádat pouze o jednu z nich
 • Kritéria způsobilosti pro přijetí do vazby mají tendenci být vyšší než u běžných uchazečů o stejnou školu
 • Žadatel musí absolvovat fáze procesu podávání žádosti během orgo / bio roku (pravděpodobně nejnáročnější kurz kurzu Postbac Premed Program), nikoli později
 • Ve většině případů se žadatel musí připravit na přijetí MCAT v dubnu nebo květnu, kde se běžní žadatelé často rozhodnou vzít jej v červnu
 • Uchazeč musí splnit všechny požadavky na předlékařský kurz do května (běžní uchazeči mohou využít možnosti odložení laboratorního kurzu na léto, obvykle po absolvování MCAT)

Návštěvy vazby

Program Postbac Premed naplánuje návštěvy většiny propojovacích škol každý podzim. I když účast na těchto návštěvách není nutná, důrazně se doporučuje - návštěva škol je jedním z nejlepších způsobů, jak se o nich dozvědět.

Poznámka: Těchto návštěv se mohou účastnit pouze studenti, kteří v současné době usilují o nominaci na propojení.

Pokyny pro návštěvy vazby

 • Ukažte se okamžitě
 • Vhodně se oblékněte; Není nutné nosit oblek nebo obchodní oděv, ale džíny, mikiny a tenisky by se měly vyhýbat ve prospěch obchodního ležérního oblečení.
 • Zatímco návštěvy propojení nejsou pohovorem, buďte si vědomi a buďte stále zaujatí a zaujatí; například neposílejte textové zprávy, když probíhá panelová nebo powerpointová prezentace
 • Pokud se přihlásíte k návštěvě propojení, ale nemůžete se zúčastnit, nezapomeňte zrušit registraci kliknutím na odkaz pro zrušení uvedený v potvrzení registrace, které obdržíte
  • Pokud lhůta pro zrušení vypršela (nebo odkaz na zrušení nefunguje), pošlete e-mail na adresu gspostbac@columbia.edu
  • Pokud musíte v den návštěvy stornovat, obraťte se na kancelář přijímací školy propojené školy.
 • Nebuďte no-show

Způsobilost

Požadavky na způsobilost

Kritéria způsobilosti pro programy propojení mají tendenci být rozsáhlejší než u tradičních žadatelů. Je to proto, že propojovací škola rozšiřuje výsadu kontroly aplikace na konci přijímacího cyklu.

Minimální požadavky na způsobilost, které musí žadatel splnit, aby mohl požádat o propojení, zahrnují:

bah kalkulačka gi bill 2017
 • Zápis v dobrém stavu do předlékařského programu Postbaccalaureate.
 • Stále buďte aktivním studentem programu Postbac, který dokončuje požadované kurzy. Uchazeči zapsaní do programu Zachování stavu, volitelných kurzů nebo jiných akademických programů v Kolumbii nebo jinde jsou diskvalifikováni.
 • Zápis do přírodovědných kurzů v programu Postbac během podzimu a jara akademického roku, ve kterém se pokračuje v propojení.
 • Zápis do programu alespoň na dva (2) semestry před nominací.
 • Dokončení nejméně 15 bodů požadované práce v přírodovědném kurzu v rámci programu s minimálním kumulativním GPA 3,2 a bez jednotlivých ročníků pod C do konce podzimního semestru před nominací.
  • Poznámka: Zatímco pro studenty, kteří se ucházejí o nominaci, je vyžadován minimální průměr známek 3,2 v rámci programu, mnoho propojených škol vyžaduje vyšší průměr známek.
 • Absolvování bakalářského studia na akreditované vysoké škole nebo univerzitě v USA; v případě studentů s diplomem ze zahraničních univerzit musí být tento stupeň považován spojovací školou za stejně přijatelný.
 • Dokončení všech požadovaných předlékařských kurzů do května před zahájením propojovacího programu.
 • Souběžný zápis do sekvencí kurzů Organická chemie a moderní biologie na Kolumbii (nebo schválená sekvence vyšších divizí) jako student Postbac Premed.

Kromě toho by studenti měli mít nárok na propojení:

 • Více než jednou jste neabsolvovali požadovaný předlékařský kurz v Kolumbii.
 • Nemáte žádné vynikající nedokončené úkoly v kurzu Columbia.
 • Zúčastněte se MCAT do dubna nebo května (v závislosti na požadavcích školy.)
 • Dokončit alespoň 90 hodin dobrovolnické nebo placené výzkumné nebo klinické zdravotní péče do konce prosince a 120 do konce jarního semestru.
 • Dříve nebylo přihlášeno na lékařskou školu.
 • Splňovat GPA a další související požadavky na spojovací školu do konce podzimního semestru před nominací; například pokud škola vyžaduje 3,6, uchazeči o tento program nebudou v lednu nominováni s méně než 3,6.

Specifické požadavky na program

Kromě minimálních požadavků na způsobilost pro propojení musí žadatelé také splňovat specifické požadavky na program vybraných škol propojení, které mohou překročit výše uvedené minimální požadavky.

Poznámka: Díky uspokojení požadavků je student Postbac Premed způsobilý k zařazení do nominace, ale nezaručuje nominaci ani nezaručuje přijetí.

Výzkum programů propojení

Studenti, kteří uvažují o propojení, by měli podniknout následující kroky:

 • Zúčastněte se informační relace o propojení programu, kterou pořádají poradci programu Postbac Premed Program v jarním semestru před orgo / bio rokem
 • Promluvte s přijímacími děkany a řediteli na veletrhu lékařské školy na jaře před orgo / bio rokem
 • Navštivte propojené školy: prohlédněte si zařízení a promluvte si s přijímacími úředníky, fakultami a studenty medicíny; Kancelář Premedical Office zajišťuje návštěvy většiny propojených škol během podzimu orgo / bio roku
 • Zúčastněte se panelu propojení v podzimním semestru
 • Poraďte se s jejich poradcem o jejich zájmu o propojení a konkrétních školách, o které se zajímají - premedičtí poradci vám pomohou určit, zda je student pravděpodobným kandidátem na konkrétní školu, a takové konzultace mohou zvýšit pravděpodobnost jmenování

Podání žádosti o nominaci do programu propojení

Studenti, kteří chtějí sledovat nominaci na propojení, by se měli poradit se svými poradci a plánovat výzkum jejich možností propojení škol během podzimního semestru orgo / bio roku.

Časová osa

Konkrétní data a podrobnosti najdete na příslušné časové ose. Níže je uveden přehled časové osy pro podání žádosti o nominaci.

Jarní semestr před Orgo / bio rokem

 • Studenti se zájmem o propojení by se měli zúčastnit relace s informacemi o propojení
 • Studenti, kteří uvažují o podání žádosti o nominaci na spojovací program, by měli prozkoumat spojovací programy a setkat se se svým poradcem

Léto před rokem Orgo / Bio

 • Potenciální kandidáti by měli pracovat na interní aplikaci

Fall Semester of Orgo / Bio Year

 • Potenciální kandidáti musí vyplnit a odeslat interní přihlášku do září uvedeného data uvedeného na časové ose
 • Potenciální kandidáti si musí od fakulty vyžádat doporučující dopisy pro již dokončené kurzy, školitele, vysokoškolskou školu a další, kteří o nich mohou vhledně psát.
 • Do 1. prosince musí potenciální kandidáti předložit esej o propojení školy a ověření práce v klinické péči; toto je také datum splatnosti doporučujících dopisů (s výjimkou dopisů požadovaných od fakulty podzimního semestru)

Jarní semestr orgického / bio roku

 • Na začátku jarního semestru, poté, co budou k dispozici známky na podzim, oznámí Premedical Committee své nominace
 • Nominovaným je poté dána časová osa žádosti o propojení školy, včetně termínů pro AMCAS, sekundární přihlášky, MCAT, data pohovoru atd.
 • DOPORUČENÉ DOPISY od fakulty podzimního semestru jsou splatné do začátku jarního semestru

Rozhodnutí o nominaci

Nominace jsou udělovány na základě uvážení Premedical Committee. O rozhodnutích nelze obchodovat a nelze je podat petici.

Nominace na žadatele o propojení je ne záruka přijetí do spojovací školy.

Podání žádosti o program propojení

Studenti, kteří přijmou nominaci na propojení, provedou během jarního semestru následující kroky:

 • Pracujte na svém osobním prohlášení pro aplikaci AMCAS nebo AADSAS po konzultaci s Office programu Postbac Premed
 • Odešlete AMCAS nebo AADSAS a sekundární žádosti podle časové osy přihlášek školy propojení
 • Rozhovor s předlékařským výborem
 • Vezměte MCAT do posledního data určeného spojovací školou
 • Rozhovor ve spojovací škole, pokud je k tomu vyzván

Lékařská komise sestaví a předloží dopisy výborům pro kandidáty ve lhůtách spojovacích škol.

cohen v. Kalifornie

Úspěch žadatelů o propojení

Propojení není snadný způsob, jak se dostat na lékařskou školu. Nejlepšími způsoby, jak zjistit, zda je propojení pro vás tou pravou cestou, je přečíst si požadavky na program propojení, navštívit školy, zúčastnit se informační relace propojení a panelu propojení a komunikovat se svým poradcem.

Z roku na rok se přibližně 25 procent způsobilých studentů Postbac Premed přihlásilo do propojovacího programu. V roce 2014 činil podíl studentů, kteří přijali nominaci na propojení, a kteří byli přijati na vybranou školu propojení, 78 procent; v roce 2015 to bylo 52 procent a v roce 2016 72 procent.

Zajímavé Články

Redakce Choice

Epidemie, endemika, pandemie: Jaké jsou rozdíly?
Epidemie, endemika, pandemie: Jaké jsou rozdíly?
Nová pandemie koronaviru je dokonalým modelem pro pochopení toho, co přesně pandemie je a jak ovlivňuje život v globálním měřítku. Od vzniku COVID-19 v roce 2020 byla veřejnost bombardována novým jazykem, aby pochopila virus a následnou globální reakci na veřejné zdraví. Tento článek odhalí faktory, které pandemii vytvářejí, a jak k ní dochází
Prezident Barack Obama, absolvent Kolumbie, je slavnostně otevřen na druhé funkční období
Prezident Barack Obama, absolvent Kolumbie, je slavnostně otevřen na druhé funkční období
Prezident Barack Obama (CC'83), první absolvent Kolumbie, který byl zvolen prezidentem Spojených států, složil přísahu na druhé funkční období.
Nová inteligentní přilba dokázala v reálném čase zaznamenat otřesy
Nová inteligentní přilba dokázala v reálném čase zaznamenat otřesy
Vědci z Kolumbie vyvíjejí první nositelné diagnostické zařízení pro traumatické poranění mozku u fotbalistů.
Riziko autismu spojené s infekcí herpes během těhotenství
Riziko autismu spojené s infekcí herpes během těhotenství
Ženy aktivně infikované genitálním oparem během raného těhotenství měly dvojnásobnou pravděpodobnost porodu dítěte později diagnostikovaného s poruchou autistického spektra (ASD), podle studie vědců z Centra pro infekci a imunitu na Mailman School of Public Health na Kolumbijské univerzitě a Norský institut veřejného zdraví. Studie je první
Ústav rehabilitace a regenerativní medicíny
Ústav rehabilitace a regenerativní medicíny
Anatomie nohy Noha je jednou z nejsložitějších částí těla, která se skládá z 26 kostí spojených četnými klouby, svaly, šlachami a vazy. Noha je náchylná k mnoha namáháním. Problémy s nohou mohou způsobit bolest, zánět nebo zranění, což má za následek omezený pohyb a pohyblivost.
OnePlus 6T cena, specifikace, tapety, datum vydání, cena v Indii, USA
OnePlus 6T cena, specifikace, tapety, datum vydání, cena v Indii, USA
Cena OnePlus 6T v různých zemích, jako je Indie, USA, Kanada. 6,41palcový displej, optická AMOLED obrazovka, specifikace OnePlus 6T, datum vydání, baterie
BSNL Fiber Plans Rajasthan 2021 s cenou a platností
BSNL Fiber Plans Rajasthan 2021 s cenou a platností
BSNL Fiber Plans Rajasthan 2021 Cena, BSNL Fiber Plans Rajasthan 2021 Platnost, Rajasthan bsnl ftth plans 2021 with ISD & local bsnl