Www8

Columbia Business School

Zaměřený na strategii, řízení a politické otázky v oblasti telekomunikací, výpočetní techniky a elektronických hromadných sdělovacích prostředků.